top of page

ISO 9001 Gereklilikleri ve Yapısı

Güncelleme tarihi: 22 May 2022

ISO 9001 standartları sekiz bölümden oluşur(ISO 9001 hükümlerinden KYS için zorunlu gereksinimlerini içeren beş tanesidir),: Genel Kalite Yönetim Sistemi şartlarına (madde 4), Yönetim Sorumluluğu (madde 5), Kaynak Yönetimi (Madde 6) , Ürün Gerçekleştirme (madde 7) ve Ölçme, Analiz ve Geliştirme (madde 8). Bu beş maddenin tüm unsurları, bir şirketin geçerli olmayan bölümlerini hariç tutmasına izin veren Ürün Tasarım bölümü hariç olmak üzere zorunludur. 1'den 3'e kadar olan maddeler, herhangi bir gereklilik içermemektedir; Bunun yerine standardın kapsamı, standartları daha iyi anlamak için referanslar ve terim ve tanımlarla ilgilenmektedir.


Kalite yönetim sistemi


Bu bölümde, bir KYS'nin genel gereksinimleri ve tüm belge gereksinimleri ele alınmaktadır. Aynı zamanda, gerekli Kalite Kılavuzu, Belgelerin Kontrolü ve Kayıtların Kontrolü ile ilgili gereklilikleri de içerir.


Yönetim sorumluluğu


Yönetim Sorumluluğu bölümünde müşteri bağlılığı ve odaklanma gereksinimleri ile önemli Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri açıklanmaktadır. KYS'nin planlama unsurları, şirkette sorumluluk, yetki ve iletişim tanımlama ihtiyacı ile birlikte ele alınmaktadır. Son olarak, gözden geçirme için zorunlu girişler ve çıktılar da dahil olmak üzere yönetim gözden geçirmesinin gereklilikleri dahil edilmiştir.


Kaynak yönetimi


Kaynaklar konusundaki kısa bölüm, yönetimin altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynakları da dahil olmak üzere kaynak sağlama gereksinimlerini kapsar. İnsan kaynakları için yetkinlik, bilinç ve eğitimin önemi vurgulanmaktadır.


Ürün gerçekleştirme


Bu bölüm, bir şirketin gereksinimlerin bölümlerini hariç tutmayı seçebileceği (şirketiniz tasarım çalışması yapmıyorsa tasarım gereksinimlerini hariç tutmak gibi) yapının tek parçasıdır. Gereksinimler, ürünün veya hizmetin yaratılması ve tedarik edilmesi için öngörülen, ürün gereksinimlerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesinden başlanarak, ürünün (veya hizmetin) planlanmasıyla ilgilidir. Tasarım ve geliştirme ve satın alma. Son gereksinimler, ürünü veya hizmeti izlemek veya ölçmek için kullanılan herhangi bir ekipmanın kontrolü ile ilgilidir.


Ölçme, analiz ve geliştirme


Son bölümde, KYS'nizin çalıştığını ve iyileştirildiğini nasıl gördüğünüz ele alınmaktadır. İzleme ve Ölçüm bölümü, müşteri memnuniyetini, İç Denetimin değerlendirilmesi ve ürünün ve süreçlerin izlenmesi için gereksinimleri özetlemektedir. Bölüm, uygun olmayan ürünlerin nasıl kontrol edeceği ile ilgilidir.


Uygulamada Bazı Zorluklar


Standart gereksinimlerin uygulanmasının en büyük zorluğu, sistemin iyileştirilmesine izin verirken sonuçta ortaya çıkan politika, prosedür, süreç ve kayıtların şirket ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmaktır. Sistemin iyileştirilmesi, KYS'nin uygulanmasında temel nedenlerden biridir, çünkü uzun vadede şirket bundan yararlanmaktadır.


“Kalite bir yolculuktur. Keyifli ve konforlu.”


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

CE İşareti

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kulla

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Çoğu zaman KYS olarak anılan Kalite Yönetim Sistemi, politikaların, süreçlerin, belgelendirilmiş prosedürlerin ve kayıtların bir toplamıdır. Bu dokümantasyon koleksiyonu, şirketinizin ürününüzü veya h

ISO 9001 Uygulamasının Altı Temel Faydası

Üst yönetimden birisini iyi bir fikrin uygulanmasının maliyeti olduğunu ikna etmeye çalıştınız mı? 100 TL harcamanın 1000 TL tasarruf sağlayacağını gösterebilirseniz, satmanız kolay olacaktır. ISO 90

Comentarios


bottom of page